Adatbejelent_k

 

A Repropress Magyar Lapkiad—k Reprogr‡fiai SzšvetsŽge felh’vja a reprogr‡fiai jogd’jra jogosult foly—irat-kiad—kat Žs napilap kiad—kat, hogy adataik kšzlŽsŽvel j‡ruljanak hozz‡ a SzšvetsŽg reprogr‡fiai kšzšs jogkezelŽsre vonatkoz— feladatainak maradŽktalan teljes’tŽsŽhez, a jogosultaknak a nyilv‡ntart‡sba vŽtelŽhez Žs a jogd’j feloszt‡s‡hoz.

 

Az adatokat adatlap śtj‡n 2017. m‡jus 31-Žig kell bejelenteni. Az adatkšzlŽsre szolg‡l— adatlap az al‡bbi linkr_l tšlthet_ le: http://pressjus.hu/.

 

Repropress Magyar Lapkiad—k Reprogr‡fiai SzšvetsŽge

 

 

 

Repropress tisztsŽgvisel_k

 

Elnšk: 
Hivatal PŽter


ElnšksŽgi tagok: 
F‡ri Istv‡n

dr. Feldenkirchen Zsuzsanna

K‡zmŽr Judit

Lipt‡k T’mea

dr. PintŽr Andrea

dr. Szak‡cs L‡szl—

F_titk‡r:

Havas Katalin

 

 

 

Besz‡mol—k

 

 

 

Repropress Magyar Lapkiad—k Reprogr‡fiai

SzšvetsŽge

 

 

Hat‡lyban lŽv_ meg‡llapod‡saink

 

 

Jogszab‡lyi h‡ttŽr